Project view - Dům "U Hvězdy" v Kralupech nad Vltavou

 Čeština
 

Project text:


V budově, která se stala předmětem mého projektu se narodila moje babička a v současné době je jeho jedinou majitelkou. Tento dům se nachází v Kralupech nad Vltavou – Minicích. Letos je tomu přesně sto let od data, kdy byly položeny základy jeho bohaté historie.

Stručné shrnutí v  letopočtech:
- 1906: Zakoupení pozemků (Josef a Aloisie Endresovi)
- 1911: Počátky výstavby
- 1913: Stavba dokončena a provoz hostince a řeznictví je zahájen
- 1933: Počátky výstavby tanečního sálu
- 1935: Taneční sál dokončen a jeho provoz je zahájen
- 1945: bombardování Kralup, sklepy domu "U Hvězdy" slouží jako kryty
- 1953: Dům i s vybavením zabrala Jednota Mělník
- 1960: Jednota Mělník dům s vybavením i přilehlými pozemky vyvlastnila
- 1970: Ubytování vojáků opravujících železnici, rozvod vody a kanalizace
- 1973: Část pozemků nuceně prodána
- 1988: V přízemí funguje holičství, kadeřnicví a sběrna šatstva pro čistírnu
- 1989: Žádost o restituci - schváleno a navráceno
- 1991: Začínají opravy, vytváření pultové prodejny smíšeného zboží
- 1993: Rekonstrukce bývalého tanečního sálu, pronajat jako prodejna nábytku
- 1995: Rekonstrukce bytů v prvním patře, pultový obchod přesunut do větších prostor
- 1998: Nová bílá fasáda

The project contains these units:

Page 1  2  
Podrobnější historie domu "U Hvězdy"
Velmi stručná historie a informace o vzniku názvu městké části Minice v Kralupech nad Vltavou.
Pohled na budovu z Pražské (hlavní) ulice.
U zadního vchodu - ze dvora.
Pohled na budovu z Pražské (hlavní) ulice podruhé.
Page 1  2  


TrainLMS