Project view - Zámek Roztoky u Prahy

 Čeština
 

Project text:


Historie zámku Roztoky u Prahy od počátku 13. století až do roku 2006.

Zámek Roztoky stručně: 

Areál roztockého zámku svědčí o bohaté historii a složitém stavebním vývoji. Koncem 13. nebo počátkem 14. století vznikla na vltavském břehu tvrz. v kruhové hradbě stála hranolová věž, jejíž základy jsou vyznačeny v dlažbě nádvoří. Na sklonku 14. století dali pražští měšťané, bratři Eberhard a Reinhard z Remeše, postavit na místě starší hradby nový palác s kaplí, sevřený dvěma věžemi. Z kaple se dodnes dochoval arkýř. Na přelomu 16. a 17. století nechali rytíři Boryňové ze Lhoty přestavět tvrz na renesanční zámek, který byl upraven v 18. století do dnešní podoby. Po celém obvodu nádvoří byly dobudovány arkády, nad arkýř vztyčena vížka a vznikl dodnes zčásti zachovaný hospodářský dvůr se sladovnou, stodolou a stájemi v předzámčí. Od 19. století vyrůstal anglický park se vzácnými a cizokrajnými stromy. V letech 1965 - 1974 byly do areálu přeneseny sochy ze 17. - 19. století a v zámeckém parku byla osazena díla sochařky Hedviky Zaorálkové. Středověkou tvrz připomíná příkop, kladky a závaží původního svoditého (padacího) mostu u brány, v nádvoří kamenná ostění.  Stavební úpravy areálu zámku pro potřeby muzea se realizovaly koncem 50. a v průběhu 60. a 70. let. V současné době probíhají v areálu zámku stavební práce  související s odstraňováním následků povodně v roce 2002.

staženo z http://www.muzeum-roztoky.cz/

The project contains these units:

Page 1  
Zámek
Zámek
Bývalá sladovna
Podrobnější historie zámku Roztoky u Prahy
Page 1  


TrainLMS