Project view - Všetci máme rovnaké práva

 Slovensky
 

Project text:Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrastať v podmienkach dôstojných človeka. Zdá sa to úplne logické a iste sa nenájde nik, čo by tvrdil opak. Skutočnosť však niekedy vyzerá inak. Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Ešte aj dnes sú deti vykorisťované, nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, pretože v ich vlasti zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla, nemajú možnosť rozvíjať sa. Žiaľ, sú deti, ktoré ani nevedia, že sa možno aj hrať. Každé dieťa má právo na pomoc a ochranu, právo na bezpečie, právo na vývoj, na hru, na prázdniny, na kultúrne aktivity, na slobodný prejav, právo na spravodlivosť, na sôkromie, právo na slobodu zhromažďovať sa, združovania, pretože to pramení z prirodzenej potreby každého človeka spájať sa s inými ľuďmi.

Na Základnej škole na Kukučínovej ulici vo Vranove nad Topľou máme žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to prevažne žiaci z marginalizovaných skupín, ktorým tak ako ostatným deťom ponúkame dôstojnú prípravu na život. Majú právo vzdelávať sa, získavať informácie, prejavovať svoj temperament v rôznych aktivitách..........veď všetky deti, bez ohľadu na pôvod si zaslúžia dôstojný, šťastný a radostný život.

The project contains these units:

Page 1  
ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou sa nachádza na ulici Kukučínova v mestskej časti Čemerné.
Page 1  


TrainLMS