Project view - Doprava v minulosti a dnes

 Slovensky
 

Project text:


Doprava (preprava)

- je úmyselný pohyb (jazda, plavba, let) dopravných prostriedkov po dopravných cestách
alebo činnosť dopravných zariadení, ktorými sa uskutočňuje preprava

Základ dopravy tvoria:

  • dopravné prostriedky - automobil, ľoď, ...
  • dopravné cesty - umelé (cesty, železnice..) a prirodzené (moria, oceány..)
  • dopravné zariadenia - statická doprava (prístavy, letiská, parkoviská..)


Klasifikácia dopravy

Podľa predmetu dopravy sa rozlišuje:

  • osobná doprava

individuálna doprava osôb (motocykel, osobný automobil)
hromadná doprava (autobus, vlak, dopravné lietadlo).

  • nákladná doprava


Podľa druhu dopravnej cesty:

  • dráhová doprava

koľajová doprava:
železničná doprava
električková doprava
špeciálna dráhová doprava
trolejbusová doprava
lanová doprava

  • potrubná doprava
  • cestná doprava

automobilová doprava
autobusová doprava
cyklistická doprava (nemusí byť po ceste)
doprava poháňaná zvieracou silou (nemusí byť po ceste)
pešia doprava (nemusí byť po ceste)

  • vodná doprava (lodná doprava)
  • vzdušná doprava (letecká doprava) a kozmická doprava

The project contains these units:

Page 1  
  Cestná doprava Najstarším spôsobom dopravy je chôdza. V rozvinutých krajinách sa ľudia pešo dopravujú skôr na kratšie vzdialenosti, a chôdza na...
Lodná doprava (resp. lodná preprava) alebo vodná doprava (resp. vodná preprava) je doprava nákladu a osôb pomocou vodnej dopravy (plavby) na vodnýc...
Železničná doprava Železnica je druh pozemnej dopravy tovaru a osôb po umelej dopravnej ceste (železničná trať; spravidla koľaj) patrične vybavene...
LetectvoLetectvo je súhrn činností, zariadení a organizácií, ktorých cieľom je využitie vzdušného priestoru (vzduchového obalu Zeme) na lety leteck...
Page 1  


TrainLMS