Project view - Holešov - město na okraji Hané

 ČeštinaEnglish
 

Project text:


Jaké přesné datum narození města Holešov zapsat do jeho rodného listu sice nevíme, a je nám také zahaleno tajemstvím mnohé z jeho dětství, ale něco přece jen můžeme vyčíst z historických pramenů:                                                               

          · první písemná zmínka pochází z roku 1131   

          · roku 1272 získal městská privilegia       

          · za 30 ti-leté války byl pleněn Valachy a Švédy    

          · roku 1643 dvě třetiny města lehly popelem   

          · v roce 1850 bylo zřízeno okresní hejtmanství (největší v celé habsburské monarchii) a okresní soud   

          · v letech 1942 - 1945 byl Holešovský okres zrušen   

          · od roku 1945 byl Holešovský okres znovu obnoven         

          · od roku 1960 patří do Kroměřížského okresu

The project contains these units:

Page 1  2  
Historie vzniku projektu
Ležisko Tož mám-li vás všecky obeznámiť s tém naším krajem jako s kóskem té veliké moravské Hané,tož vám mosém napřeť vykolékovať jeho hranice. Je ...
Holešovský zámek, velmi významná nemovitá kulturní památka celé Moravy.
Unit description empty
Unit description empty
Page 1  2  


TrainLMS