Project view - Ēka Balvos, Alejas ielā 2

 Latviešu
 

Project text:


1897.gadā sastādītajos tautas skaitīšanas materiālos par Ludzas apriņķa Balvu muižu minēts, ka Otto fon Tranzē - Rozeneka īpašumus veido desmit ēkas. Viena no tām ir arī tagadējā ēka Alejas ielā 2 (padomju varas gados šī iela bija pārdēvēta par Pionieru ielu).  20.gadsimta 30.gados tajā atradās Tiesu nams, turpmākajos gados bija izvietotas dažādas iestādes, piemēram,  Balvu 2.vidusskola, vidusskolas internāts. Pašlaik tur saimnieko Balvu Sporta skola.

The project contains these units:

Page 1  
Viena no Balvu muižas kopleksa ēkām. Savulaik bija izvietotas dažādas iestādes,tagad tur saimnieko Balvu Sporta skola.
Page 1  


TrainLMS