Project view - Ēkas pārvērtības Partizānu ielā 16

 Latviešu
 

Project text:


20.gadsimta 60. - 80.gados iedzīvotāju skaits Balvu pilsētā palielinājās no 3 800 iedzīvotājiem līdz 9 400 - 1989.gadā. Pieauga arī skolas vecuma bērnu skaits, bet divas līdzšinējās skolas vairs nevarēja uzņemt visus skolēnus. Mācības notika pat divās, trijās maiņās. Balvu rajona DDP izpildu komiteja 1965.gada 14.maijā pieņēma lēmumu Nr. 95 "Par Balvu 1. un 2.vidusskolas reorganizāciju". Pamatojoties uz šo lēmumu, ar 1965.gada 1.jūliju nolēma slēgt Balvu 1. un 2.vidusskolu, jo tika celta jauna skola ar 640 skolēnu vietām. Uz Balvu 1. un 2.vidusskolas bāzes izveidojās Balvu vidusskola ar latviešu un krievu mācību valodu, un tā pārcēlās uz jaunuzcelto skolas ēku Partizānu ielā 16, bet 1. - 4.klašu (gan latviešu, gan krievu) skolēni no 1965.gada mācījās Balvu pilsētas sākumskolā (bijušajā ģimnāzijas ēkā Balvu ezera krastā). 21.gadsimta pirmajos desmit gados pilsētā notikušas izmaiņas gan skolu izvietojumā, gan to nosaukumos. Kopš 2010.gada skolas Partizānu ielā 16 nosaukums - Balvu pamatskola, kurā tagad mācās skolēni no 1. līdz 6.klasei.

The project contains these units:

Page 1  
Ēka Balvos, Partizānu ielā 16 uzcelta skolas vajadzībām. Gadu gaitā mainījušies skolas nosaukumi: Balvu vidusskola, 2.vidusskola un tagad pamatskola.
Page 1  


TrainLMS