Project view - Evanjelický kostol

 SlovenskyČeština
 

Project text:


Evanjelický kostol v Žiline sa nachádza na ulici Martina Rázusa a bol postavený v rokoch 1935-1936. Túto stavbu projektoval nestor slovenských architektov Milan Michal Harminc. Hneď pri tomto kostole sa nachádza fara, ktorej výstavné práce zriadili Michal Kováč st. spolu so synom Michalom Kováčom ml. . Evanjelický kostol je národná kultúrna pamiatka.

The project contains these units:

Page 1  
Na konci 19. storočia v Žiline narastá počet evanjelikov. Veriaci nemali vlastné bohoslužobné priestory a stretávali sa len v prenajatých priestoro...
Page 1  


TrainLMS