Project view - Horný Val

 SlovenskyČeština
 

Project text:


Ulica Horný Val sa nachádza v centre mesta Žilina. Horný val má pomenovanie podľa pôvodných mestských hradieb. V pol. 19. storočia začínal len od dnešnej predajne potravín Smer a pokračoval až po Sirotársku ulicu. Celkom mala táto menšia časť dnešnej ulice 25 domov a 84 obyvateľov. Ďalšie časti dnešného Horného valu patrili v minulosti Hradnej ulici a ulici bez mena. Dnešný Horný val sa začína od budovy rímskokatolíckeho farského kostola. Patrí sem budova Reprezentačného domu s mestským divadlom, pokračuje vedľa Ulice na bráne, a končí sa Vurumovou ulicou. Je na ňom 36 domov. Objekty na tejto ulici pochádzajú už z 15. stor. a posledné postavili v roku 1996.

The project contains these units:

Page 1  2  
Ulica Horný Val sa nachádza v centre mesta Žilina. Horný val má pomenovanie podľa pôvodných mestských hradieb. V pol. 19. storočia začínal len od d...
Unit description empty
Na mieste, kde v minulosti stála skromná budova žilinskej protestantskej akadémie, ktorá od polovice 16.stor. do zač. 18.stor. šírila slávu žilinsk...
  Horný val a Mestské divadlo sú dôležitými pamiatkami mesta. Reprezentačný dom je postavený v štýle talianskeho neoklasicizmu. Obložený je lešte...
Unit description empty
Page 1  2  


TrainLMS