Project view - Muižas klēts pārtop par Balvu Novada muzeju

 Latviešu
 

Project text:


Jautājums par muzeja atvēršanu Balvos aktuāls kļuva kopš 20.gadsimta 70. gadiem. Īpaši daudz rakstu par muzeja nepieciešamību  rajona laikrakstā "Vaduguns" publicēts 80.gados. Un beidzot 1989.gadā bijušajā glābšanas stacijas ēkā Steķintavā darbu sāk Balvu Novada muzejs. Pirmā izstāde interesentiem skatāma 1990.gada 18.maijā - Starptautiskajā muzeju dienā. 1996.gadā muzejs tiek pārcelts uz bijušā bērnudārza telpām Brīvības ielā 48. 2003.gadā muzeja vajadzībām pilsētas dome iegādājas bijušo muižas klēti. Šīs ēkas arhitektūra raksturīga 19.gadsimta Latvijas klasicisma perioda muižu apbūvei. Muižas klēts ārējais veidols sasaucas ar zemnieku dzīvojamām ēkām, to smagnējību, noapaļotām jumta formām, lietišķumu. 2007.gadā uzsākti klēts rekonstrukcijas darbi pēc jaunā projekta. 2010.gadā Balvu Novada muzejs pārceļas uz jauno ēku - rekonstruēto muižas klēti.

The project contains these units:

Page 1  
Atrodas Balvos, Brīvības ielā 46
Page 1  


TrainLMS