Project view - Proměny regionu - Francova Lhota - Valašská Senice - Pulčín

 Čeština
 

Project text:


Francova Lhota

Obec Francova Lhota leží na Valašsku, v jižním cípu vsetínského okresu v údolí říčky Senice. Okolní krajina je kopcovitá a střídají se zde hlavně pastviny a lesy. V blízkosti se nacházejí Javorníky a celá obec, ležící ve výšce asi 500 m.n.m., se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Kdy obec vznikla, přesně nevíme,pravděpodobně koncem 13. nebo začátkem 14. století. Jak už název napovídá, obec byla založena na tzv. lhotním systému, což znamenalo, že novým osadníkům byla poskytnuta lhůta – „lhuota, lhota“ na určitou dobu, kdy byli osvobozeni od různých dávek a povinností vůči vrchnosti, aby se mohli usadit a vybudovat si domov a hospodářství. Podle svých majitelů pak obec měnila svůj název, takže byla například Petrovská Lhota, Markova Lhota, Zbelova Lhota a po posledním majiteli, kterým byl Trystram Franc z Háje, zůstala Francovou Lhotou.

Obživu obyvatelům dávalo převážně zemědělství a pastevectví, s přibývajícím počtem obyvatel postupovali dále do vyšších poloh a tam si zakládali svá hospodářství, tak vznikly tzv. paseky. Valašská kolonizace sem příliš nezasáhla, protože lidé zde byli usedlí mnohem dříve, převzali jen některé způsoby využívání těžko obdělatelných pozemků k chovu ovcí. Převážně zemědělský ráz obce trval až po druhou polovinu 20. století, potom nastaly změny výstavbou průmyslových podniků v okolí, kolektivizací zemědělství a v závěru století vznikem menších podniků přímo v obci.        (O Francově Lhotě jsou strany 1 - 6)

Valašská Senice

Malá obec ležící v malebném údolí říčky Senice, to je Valašská Senice. Leží na konci autobusové linky, dále už vedou pouze polní a lesní cesty do lesů, luk a pastvin v podhůří Javorníků. Do katastru obce, která leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, patří i vrchol Makyty - 923 m.n.m. Obec má asi 500 obyvatel. Leží na hranici se Slovenskem. Nachází se mimo hlavní turisické trasy a proto je atraktivní hlavně pro chalupáře a turisty, kteří mají rádi klidné a nepříliš přelidněné prostředí. K rekreaci slouží i koupaliště, které je nyní (2008) v rekonstrukci. V okolí lze najít několik zajímavých cyklotras a také běžkaři si zde užijí krásných výhledů do krajiny. K odpočinku a osvěžení poslouží turistické chaty Severka a Selanka, u které jsou k dispozici dva lyžařské vleky.    (O Valašské Senici jsou strany 7 - 9)

Pulčín

Pulčín je v současné době místní částí Francovy Lhoty. Leží v nadmořské výšce 680 m, což jej řadí mezi nejvýše položené osady na Valašsku. Historie obce je spjatá s hradem, který stával na Pulčínských skalách. Obec byla založena vlastně dvakrát. Nejdříve ležela v údolí pod skalami, po zániku hradu zanikla i vesnice, která byla později založena znovu, tentokrát na kopci naproti skalám. V tomto odlehlém kraji byl život vždy velmi těžký. Počet obyvatel Pulčína byl poznamenán vystěhováním asi poloviny obyvatelstva do pohraničí po II. světové válce v roce 1946. Dnes má Pulčín pouze asi 90 stálých obyvatel. Mnoho chalup vlastní lidé z měst, kteří sem přijíždějí hlavně o víkendech a o prázdninách. Pro svou atraktivní polohu v blízkosti Pulčínských skal a pro krásu okolní přírody je dnes Pulčín hojně navštěvován turisty a trempy. Přispívá k tomu i práce Informačního centra (výstavy, přednášky,atd.), každoroční pořádání Amfolkfestu (folk a country) a činnost občanského sdružení "Vesničko má milovaná".      (O Pulčíně jsou strany 10 - 14)

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  14
Tato prolínačka představuje Francovu Lhotu a její okolí v současnosti.
Celkový pohled na Francovu Lhotu
Pohled na část obce s obecním úřadem, se školou a v pozadí s kostelem.
Fotografie nejstarší školy, která stávala pod kostelem, dnes je zde farská zahrada.
Z historie školství ve Francově Lhotě II.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  14


TrainLMS