Search Type:
o List | o Virtual Map

Project search

Project name

School

Fulltext in project content

School type:

Location

Language

Country

Search results

Page 1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ...  61
Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši má za sebou dlhú existenciu. Najskôr začína v roku 1912 ako maďarské gymnázium „ A Liptószentmiklosi Magyar Király Állami Fögimnázium"a od 15. 2. 1919 ako Hodžovo štátne reálne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským.
o Gymnázium M.M.Hodžu LM
o Fade-overs: 4

View  
Slovesá ( verbá ) pomenúvajú činnosti, stavy a deje, ktoré existujú v priestore a čase. Patria medzi plnovýznamové a ohybné slovné druhy. Ohýbanie slovies nazývame časovanie.
o ZŠ Vranov nad Topľou
o Fade-overs: 1
o Text units: 2

View  
Vítejte u nás na Vysočině! Jsme středně velká škola jednoho z krásných měst naší republiky – Havlíčkova Brodu.
o Základní škola Havlíčkův Brod
o Fade-overs: 76
o Text units: 5

View  
Malacky
o Základná škola Mansvéta Olšovského Malacky
o Fade-overs: 25

View  
Vranov nad Topľou: Sídlisko z doby rímskej. Obec je doložená z roku 1270 ako Varano, neskôr ako Ranow (1323), Vronov (1361), Warano (1383), Varano (1404), Waranov (1414), Varanovia (1429), Wranow (1773), Vranov nad Topľou (1927), Vranov (1944); po maďarsky Varannó. Obec sa spomí¬na z roku 1270 ako majetok Rozgonyiovcov. Vranov nad Topľou sa stal hospodárskym strediskom panstva Čičava. Od roku 1414 sa vyvíjal ako poddanské mestečko.
o ZŠ Vranov nad Topľou
o Fade-overs: 1
o Text units: 5

View  
Page 1  ...  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ...  61


TrainLMS